ก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นหมี่น้ำใส

รายละเอียด

ก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นน้ำใส

ราคา 40 - 45 บาท

โปรโมชั่น 35 - 40 บาท